Hand Sanitizer can be very easy to make. All ingredients are available in the nearest pharmacy. No worry, stay healthy!

即用洗手液非常容易制作。所有成分都可以在附近的药行买得到。少一份担心,健康第一!

Pembersih tangan segera adalah sangat mudah disediakan. Semua bahan-bahan yang diperlukan boleh didapati di farmasi terdekat. Jangan bimbang, jaga kesihatan!